Assesorkurs


Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Målgruppe for kurset er personer som er faglige ledere, instruktører og assessor på skip.

Kurset er gratis for OMF-Nordvest sine medlemsrederier.
For andre er prisen 5000,- for selve kurset, pluss eventuell reise og overnatting.
Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6.

Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet i august 2014


Book kurs

Våre neste kurs:


23. – 24. mars 2021 - Assesorkurs.

13. – 14. april 2021 - Assesorkurs.

08. – 09. juni 2021 - Assesorkurs.

Book kurs

Kontakt ellers våre samarbeidspartnere for kurs:


MKS Tønsberg

Maropp i Haugesund

OMF-Nord i Tromsø