Praksiskandidat/privatist Matros og motormann - Maritime Fag

Praksiskandidat/privatist Matros og motormann

Krav til teori

Det stilles ikke krav til forutgående teoriopplæring for praksiskandidater i matros- og motormannfaget, men kandidatene må avlegge teoretisk tverrfaglig eksamen fra VG2, matrosfaget eller motormannfaget før de kan melde seg opp til fagprøve som privatist. Læreplanen i faget kan kjøpes på bokhandel eller hentes her.

Oppmelding til privatisteksamen i Møre og Romsdal er kun nettbasert. Fristen for oppmelding til eksamen ved de videregående skolene er i perioden:

1. - 31. januar.

1. - 15. september.

For informasjon og oppmelding, se www.privatistweb.no og www.mrfylke.no

Det er viktig at du leser informasjonen på privatistweb før du melder deg opp! Vi gjør oppmerksom på at eksamen kan bli avvikla ved en annen skole enn den du setter opp som ditt ønske.

 

Krav til å avlegge fagprøven

For å kunne framstille seg til fagprøve må kandidaten dokumentere bestått tverrfaglig eksamen som privatist og minst 5 års relevant praksis i forhold til læreplanen i faget.

Matroser må ha praksis fra følgende områder: Vakthold, lasting og lossing, ankomst og avgang havn, vedlikeholdsarbeid, skipslære og sikkerhet og beredskap.

Motormenn må ha praksis fra følgende områder: Verkstedteknikk, reparasjon og vedlikehold, drift og operasjon, maskinvakthold og sikkerhet og beredskap.