Lærlinger - Maritime Fag

Bro-og Maskinvakt sertifikat

For å søke om maskin eller brovaktsertifikat må du gå inn på sjøfartsdirektoratet sine hjemmesider, følg linken under! Her finner du informasjon om søkeprosessen og de krav som stilles til sertifikatet. Husk at sjekkliste til ferdighetssertifikat for maskinvakt og brovakt skal legges ved den elektroniske søknaden, dette fylles ut av Maskinsjef eller Kaptein om bord.

Sjøfartsdirektoratet

Digital samling 1.års lærlinger

Meld deg på den samlingen som passer for deg! Du kan godt være på sjøen, men det er viktig at du har stabil internett under samlingen. Det er obligatorisk å delta på lærlingsamling. 

Tema for samlingene vil være: Oppstarten av læretiden, opplæringsprogrammet Weblærling, Koder og regelverk, Risikovurdering, Verneombud og HMS.

Alle samlingene vil foregå på Microsoft teams, så pass på at dette er intsallert på maskinen din i forkant av samlingen. 

Etter du har meldt deg på en samling, så vil du få tilsendt invitasjon til teamsmøte. Jeg vil sende en påminnelse dagen før, logg på teams en halvtime før oppstart for registrering og test av lyd. 

Følg denne linken for å melde deg på en samling!  

Datoer for 1.års samling høsten 2020:

27.Oktober, klokken: 12:00-14:00. 

06.November, klokken: 12:00-14:00.

17.November, klokken: 12:00-14:00.

27.November, klokken: 12:00-14:00.

01.Desember, klokken: 12:00-14:00.

11.Desember, klokken: 12:00-14:00.

18.Desember, klokken: 12:00-14:00.

 

Vi ønsker alle 1.års lærlinger vel møtt! Ta kontakt med opplæringskontoret om du har spørsmål angående samlingen! 

 

 

 

Lærlingsamling 2.års lærlinger

Tema for samlingen er avslutting av læretiden/lærekontrakten, informasjon om fagprøven, forbereding til fagprøven og veien videre? Vi vil også få besøk av flere Fagskoler fra vår region, og NTNU Ålesund som vil presentere sine studietilbud. Prøvenemnda i lærefaget ditt vil gå gjennom informasjon om fagprøven.

Utgifter i forbindelse med lærlingsamlingen blir dekket av Opplæringskontoret, det vil bli utlevert skjema for reiseregning på samlingen. Husk å ta vare på kvitteringer!

Vi spanderer også lunsj denne dagen, så matpakker er ikke nødvendig.

Har du behov for overnatting eller flybillett, husk å hak av for dette på påmeldingsskjemaet så vil Opplæringskontoret ordne dette for deg.

Vi startar klokka 11 og held på til klokka 1600.
Alle samlingene blir i Ålesund. Vi sender alle påmeldte informasjon om samlingen i god tid.