Er maritim utdanning noe for deg? Bli lærling! - Maritime Fag

MARITIM UTDANNING, NOE FOR DEG?

OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIMEFAG, NORDVEST, BLE OPPRETTET I 1996 OG DEKKER FYLKENE SØR-TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL OG SOGN & FJORDANE. KONTORET HAR REDERIER FRA HELE REGIONEN SOM MEDLEMMER, OG VED ÅRSKIFTE 16/17 HADDE VI 218 LÆRLINGER I MATROS-, MOTORMANN- OG ELEKTRIKERFAGET, OM BORD PÅ SKIP OVER STORE DELER AV VERDEN. VI LEGGER TIL RETTE FOR AT ALLE LÆRLINGER SKAL FÅ EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE LÆRETID I TEKNOLOGISKE OG INNOVATIVE YRKER.

Les mer om fagene våre på denne siden, hvis du vil se en komplett liste over våre medlemsrederier og hvilke skoler vi rekruterer i fra følg linkene. Du kan også sende inn spørsmål til oss, kontaktskjema finner du nederst på siden. Vi svarer fortløpende! 

 

Utdanningsløpet

Matros med fagbrev

Første steg på veien er VG1 teknikk og industriell produksjon (TIP)eller elektrofag. Deretter VG2 Maritime fag, før to års opplæring ombord på skip. Det tar altså fire år å få fagbrev som matros, de to siste årene med lønn. Maritim opplæring gir fagbrev som matros, som igjen kvalifiserer til opptak på nautisk linje ved teknisk fagskole. Her undervises det i teori som kreves for å oppnå høyeste skipsførersertifikat. Med fagbrev eller studiekompetanse kan du også velge maritim høyskole, som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste skipsførersertifikat og gir Bachelor-grad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter 6 måneder som dekkskadett, løser du førstestyrmannsertifikat. Etter ett år løses overstyrmannsertifikat og etter ytterligere to år løses sertifikat som kaptein.  

Motormann med fagbrev 

Første steg på veien er VG1 teknikk og industriell produksjon(TIP) eller elektrofag. Deretter VG2 maritime fag før to års opplæring ombord i skip. Det tar fire år å få fagbrev som motormann, de to siste årene som lærling med lønn. Maritim opplæring gir fagbrev som motormann, som igjen kvalifiserer til opptak på skipstekninskdrift ved tekninsk fagskole. Teknisk fagskole tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsjefsertifikat. Etter seks måneder som kadett løser du andremaskinistsertifikat. Etter ett år løses førstemaskinistsertifikat og etter ytterligere to år løses maskinsjefsertifikat.

Maritim Elektriker med fagbrev  

Maritim Elektriker blir du ved først å ta VG1 elektrofag, VG2 el-energi og VG3 Maritim Elektriker. Deretter kan du søke om læreplass i et rederi. Læretiden er 24 måneder. Med fagbrev som Maritim Elektriker kvalifiserer du til flere ulike tekniske utdanninger på fagskole og høyskole, du kan også få jobb i bedrifter som driver ulike typer virksomhet på land.

Læretiden

Livet om bord kan være mangfoldig. Det varierer ut ifra hva slags skip du er om bord på, hvilken fart skipet har, om du er til sjøs eller ligger til kai. Ingen dager er like. Lærlinger kan seile med alt fra mindre fraktefartøy og taubåter, til Offshoreskip, brønnbåter eller ferger. Mannskapet kan bestå av alt fra 3 til 50+mennesker, som kan være norske eller utenlandske. Noen skip reiser langs norskekysten, mens andre seiler verden rundt. Tiden om bord på et skip er spennende, men samtidig veldig annerledes. Du reiser bort fra familie og venner og bor sammen med mennesker i ulike aldersgrupper - noen vil kanskje være mye eldre enn deg. De har bred erfaring og kunnskap å tilføre deg hvis du engasjerer deg og er villig til å delta og lære. Hvordan er egentlig livet
om bord? Skal man leve uten TV, Playstation eller telefon? Nei, selvsagt ikke. Moderne skip har stort sett alt du måtte ønske av mobildekning, TV, internett, datautstyr og treningsrom. Du får vanligvis din egen lugar og får servert god mat og drikke.

Lærlingens ansvar for egen opplæring 

Det er viktig at du som lærling innretter deg etter forholdene om bord, respekterer dine overordnede, oppfører deg høflig og korrekt og kler deg hensiktsmessig og opptrer i henhold til eventuelle sikkerhetskrav. Lærlingens ansvar er b.l.a:

  • Delta aktivt for å nå opplæringensmål 
  • Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
  • Forholde seg til rettigheter og plikter i henhold til skipsarbeidsloven og rederihåndbok.
  • Følge godkjent og pålagt opplæringsprogram(fagplan og STCW krav)
  • Levere inn pålagte oppgaver og rapporter 

 

 

Hvordan bli lærling?

Med bestått videregående utdanning på VG1 og VG2 vil du kunne søke læreplass i matros-, motormann eller skipselektrikerfaget. I perioden januar til mars hvert år inviterer opplæringskontoret potensielle søkere til intervju. Intervjuet vil normalt foregå på skolene. I forkant av intervjuet må du fylle ut et "søknadsskjema" dette finner du på nettsiden til opplæringskontoret, søknaden er åpen fra 20.januar-1.mars. Her skal det opplyses om personalia, tidligere utdanning, motivasjon og helse. Du kan også sette opp ønske om rederi. Det er rederiet som avgjør hvor mange lærlinger de skal ta inn i de ulike fagene hvert år. Medlemsrederiene pålegger Opplæringskontoret å vurdere, og behandle søknadene som kommer inn, men rederiene vil til slutt avgjøre hvem de vil ansette som lærling.

 

NB! Alle som søker læreplass må også registrere søknaden sin på www.vigo.no som er en offentlig side. Her setter du opp matros-, motormann eller skipselektriker som kursnavn.    

Send inn spørsmål til Opplæringskontoret!