Assessorkurs
Assessorkurs - Maritime Fag

Assessorkurs

Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Målgruppe for kurset er personer som er faglige ledere, instruktører og assessor på skip.

Kurset er gratis for OMF-Nordvest sine medlemsrederier. For andre er prisen 5000,- for selve kurset, pluss eventuell reise og overnatting.

Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6

Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet i august 2014

 

Vi har satt opp tre assessorkurs for vår/sommer 2021. Du kan melde deg på kurs i andre regioner om det er nærmere bostedsadressen din, du må da sende påmelding til det respektive opplæringskontor. (se adresse under).  

Max 10 deltakere pr kurs grunnet Covid-19

OMF-Nordvest forbeholder seg retten til å avlyse kurs med 1 ukes varsel. 

Avlysing av kurs grunnet færre enn 5 påmeldt og ved forverring av smittesitusasjonen ang Covid-19

 

09. - 10. mars i Tønsberg (MKS Sør-Øst)

23. - 24. mars i Ålesund (OMF-Nordvest)

24. - 25. mars i Bergen (Maropp)

 

 

13. - 14. april i Ålesund (OMF-Nordvest)  

 

05. - 06. mai i Bergen (Maropp) 

  

02. - 03. juni i Tønsberg (MKS Sør-Øst) 

04. - 05. juni i Bodø (OMF-Nord)

08. - 09. juni i Ålesund (OMF-Nordvest)

 

 

 

Påmelding gjøres til det enkelte kontor:

Ålesund, OMF-Nordvest: post@maritimefag.no

Bergen, maropp.no

Tromsø, omf-nord.no

Tønsberg, maritimkompetanse.no